Parafia Matki Bożej Bolesnej

Parafia Matki Bożej Bolesnej
w Nysie

  • Drag your image here
  • Drag your image here
  • Drag your image here

Intencje Mszalne

VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.2018

 

07.30 * W INTENCJI PARAFIAN
09.00 * Za + Henryka Florek (1 rocznica śmierci)

* Za ++ Stefanię i Józefa Lipa oraz Franciszkę i Jana Krawczyków

10.30 * W int. Waldemara (65 r. urodzin) z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski

* Za + Kazimierza Paliwodę (10 rocznica śmierci) i ++ z rodzin z obu stron

* Za ++ Zbigniewa Majewicza (14 rocznica śmierci) oraz Jana Koniecznego (24 rocznica śmierci)

12.00 * CHRZEST: DOMINIK RETMAN

* Za + Kazimierę Kulik (30 dni po śmierci)

17.00 * Za + Kazimierza Olszewskiego (33 rocznica śmierci) oraz ++ z rodzin Olszewskich i Śniatowskich

* Za ++ Andrzeja i Bożenę Gugała (w rocznicę śmierci)

20.00 * Za + Karolinę (11 rocznica śmierci)

PONIEDZIAŁEK – 12.02.2018

07.00 * Za + Bronisława Kaja i ++ z rodziny

18.00 * Za ++ Stanisławę, Mariana i Tadeusza Bilewiczów oraz Irenę

* Za + Andrzeja Raba

* Za ++ Emilię (1 rocznica śmierci), Marię i Jana Łaszewskich oraz Władysława Lachowicza

WTOREK – 13.02.2018

07.00 * Za ++ Rozalię i Antoniego Sadłuckich oraz Zofię Bibik

18.00 * W int. Stanisława Klamer (50 r. urodzin) z prośbą o Boże błogosł., dary Ducha Św. i opiekę MB

* Za + Stanisława Łączaka (1 rocznica śmierci)

* Za + Wiesława Młynarskiego (1 rocznica śmierci)

19.00 * Za + Danutę Filozof (30 dni po śmierci)

ŚRODA POPIELCOWA – 14.02.2018

07.00 * W int. Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej

10.00 * Za + Krystynę Nowak (19 rocznica śmierci) i ++ z rodziny

16.30 * W int. Zuzanny (2 r. urodzin) z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża

18.00 * W int. Jana w dniu ur. z podziękowaniem i prośbą o dalszą Bożą opiekę

* Za ++ Henryka Parulskiego (4 r. śm.), Irenę i Stanisława Łukasiuk oraz ++ z rodziny

* Za ++ Czesława (6 r. śm.), Stanisławę i Wojciecha Orlopów oraz rodziców i rodzeństwo z obu stron

* Za + Jana Grochowicza

20.00 * W int. Stanisława Woźnego (70 r. urodzin) z podziękowaniem i prośbą o Boże błogosł. i dar zdrowia

CZWARTEK PO POPIELCU – 15.02.2018

07.00 * Za + Andrzeja Szybko

10.00 * Za ++ Tadeusza, Honoratę, Teodora i Antoniego Orłowiczów, Annę, Aleksandra, Stanisława i Henryka Raubo

18.00 * W intencji Bogu wiadomej

* Za ++ Józefa (2 rocznica śmierci) i Magdalenę Kafel

* Za + Jana Bubel (30 dni po śmierci)

* Za + Wiesława Korczykowskiego

PIĄTEK PO POPIELCU – 16.02.2018

07.00 * Za ++ Janinę i Stanisława Blacharczyk, Marię i Annę Kościelniak oraz ++ z obu stron

10.00 * W int. nowo wyświęconego kapłana Daana z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę MB

18.00 * Za ++ Eugenię, Lucjana i Wincentego Prętkich oraz Marię Bławicką

* Za ++ Arkadiusza (2 r. śm.), Piotra i Helenę Wierzbińskich, Edwarda i Mariannę Orłowskich, Ryszarda Jakubca

* Za + Eugeniusza Domachowskiego

SOBOTA PO POPIELCU – 17.02.2018

07.00 * Za ++ Genowefę (w rocznicę śmierci), Stanisława i ++ z rodziny

10.00 * W int. Beaty (z ok. 50 r. urodzin) z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski

18.00 * Za ++ Helenę i Andrzeja Włoch oraz ich synów Alojzego i Kazimierza

* Za + Wojciecha Fościaka (10 rocznica śmierci)

* Za + Bronisława Hercuna

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2018

07.30 * Za ++ Anielę, Szymona i Stanisława Jarmakowiczów oraz ++ z rodziny
* Za ++ Henryka Pałka (1 rocznica śmierci) o Helenę Pałka (10 rocznica śmierci)

09.00 * W int. Wandy i Ryszarda Hasiak (35 r. ślubu) oraz Wojciecha (35 r. ur.) o Boże błogosł. i opiekę MB

* Za ++ Izabelę i Józefę Czarneckie oraz Julię i Leona Zielińskich

10.30 * W int. Daniela (z ok. urodzin) z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

* Za ++ Krystynę i Karola Rybczak

* Za ++ Mariannę August i Franciszka Charęza

12.00 * ROCZKI: LIWIA HLYWA, KALINA PIGULA, HANNA DOŃSKA

* W int. Heleny Wojtczak (4 r. urodzin) z prośbą o Boże błogosł., zdrowie, opiekę MB i Anioła Stróża

17.00 * Za ++ Reginę (7 rocznica śmierci), Edwarda i Zygmunta Klimenko oraz Jadwigę Krajewską

20.00 * W INTENCJI PARAFIAN