Parafia Matki Bożej Bolesnej

Parafia Matki Bożej Bolesnej
w Nysie

  • Drag your image here
  • Drag your image here
  • Drag your image here

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

Zapraszamy na Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, które odbędzie się w sobotę 14.05.2016 o godzinie 19:30 w Parafi Matki Bożej Bolsnej w Nysie

Modlitwa przygotowująca do aktu ogłoszenia Jezusa Chrystusa Królem i Panem

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”

...

 

Życzenia Bożonarodzeniowe

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,

Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,

By krucha biel opłatka skłóconych godziła,

A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży".

 

Dla tych, co żyli dawniej, co będą w przyszłości,

I dla nas, byśmy w każdym dostrzegali brata,

Odwieczny Bóg w Dziecięciu zesłał znak miłości,

Przemieniając oblicze człowieka i świata.

o. Franciszek Czarnowski
 

Kochani Parafianie, drodzy Goście!

Życzę Wam w imieniu swoim i wszystkich Duszpasterzy by te dni były dla Was Wszystkich wykorzystaną okazją do odkrycia na nowo Boga, który przychodzi do nas jako człowiek. Niech Jego przyjście odnowi nasze serca, nasze relacje, naszą codzienność.

o. Damian

Nowy Rok

„Bóg zesłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: «Abba, ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.”

Rozpoczynamy kolejny rok naszego życia. Oprócz nowej daty niewiele się zmieniło. Nasze zadania, problemy, radości i troski wciąż te same. Ale każdy początek jest zaproszeniem do zawalczenia o nowe plany, marzenia. Oto by wyrwać się z marazmu i spróbować lepiej przeżywać codzienność. I jest to bardzo dobry kierunek.

Usłyszane dziś w liturgii Boże Słowa zdaje się bardzo jasno wyznaczać kierunek działania. By zacząć działać z nową mocą, trzeba nam przyjąć prawdę, o której pisze dziś św. Paweł do Galatów. Zmiana mentalności! Przyjąć na serio, że nie jestem niewolnikiem, wyrobnikiem, że niezależnie od wykształcenia, stanu posiadania .. jestem synem, dziedzicem samego Boga. Życie jest darem, który On daje mi w ręce. Jaki będzie ten rok zależy w dużej mierze ode mnie, od moich wysiłków, od niezgody na bylejakość … I od tego czy uwierzę, że ON każdego dnia mi błogosławi, tzn dobrze życzy bo chce mojego szczęścia.

Błogosławionego, dostatniego roku!

o. Damian

Wokół Ewangelii

Czytając dzisiejsza perykopę Ewangelii można się zastanowić jak to właściwie jest. Jezus głosi cały czas Dobra Nowinę miłości, uczy szacunku do każdego człowieka, troski o najsłabszych, pochyla się nad ludzką biedą…. I nagle szokująco proste słowa dzisiejszej Ewangelii – Jan zostaje uwięziony, a Jezus opuszcza tamtą okolicę i jak gdyby nic się nie stało zaczyna robić swoje, głosi naukę …

To nie obojętność, ale świadomość misji powoduje, że historia zbawienia dzieje się właśnie tak. Misją Jana było przygotować drogę dla Mesjasza. Przyszedł Mesjasz i misja Jana dobiegła końca, odchodzi w cień. Niesamowita jest lekcja tej mszalnej lektury. Jak często w naszym życiu nie umiemy znieść tej sytuacji, że nasza rola się kończy, że trzeba zejść ze sceny. Ile zatroskanych matek wtrąca się w życie małżeńskie dorosłych dzieci, ilu z nas nie może znieść że pojawia się lepiej ktoś kto lepiej coś zrobi, ładniej zaśpiewa, zatańczy, namaluje, kto jest efektywniejszy w pracy ….. ilu z nas żyje życiem całego osiedla, zakładu, zamiast poukładać dobrze swoje własne …

Jezus nas zaprasza do różnych misji w tym świecie jak Apostołów. Jak trudno nam zrozumieć, że warto dobrze do końca zrobić choćby jedną sprawę, tę naszą, moją misję życiową.

Panie chroń mnie od bycia wszędzie, wtrącania się w to co nie moje – pozwól dobrze wypełnić moją życiową misję i być w niej szczęśliwym.

o. Damian

  •  

Bóg wybrał właśnie to

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć;

Logika Pana Boga i logika według której działa świat to zawsze były dwa totalnie różne style rozumowania. Świat zawsze promował siłę, moc, ludzi umiejących dobrze rozpychać się łokciami. Tymczasem Bóg stając się jednym z nas w Jezusie Chrystusie przychodzi w prostocie, która przerosła wielu Jemu współczesnych i do dziś przerasta wielu ludzi. Jak ufać Bogu, który zaznał sam w ludzkim ciele cierpienia i śmierci?

Przyjąć Boga, który kocha prostotę, potrafi tylko nieskomplikowane serce. Tak bardzo wielu z nas dziś próbuje wiele spraw wziąć na rozum, wszystko sobie wyjaśnić swoimi ludzkimi siłami. Zapominamy często, że w wierze potrzeba dwóch filarów: zaufania, które buduje się na kolanach oraz zrozumienia świata i Boga, które potrzebuje mądrości i żywej z NIM relacji.

Błogosławieni ubodzy, czystego serca, cisi, … mądrze budujący swoje życie … kochający świat, życie, ale nade wszystko budujący z Bogiem i na NIM.

Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę

Wielki Post to czas, w którym Pan Bóg wzywa nas do ciągłego wychodzenia. Skąd? Z kraju moich dziwnych przyzwyczajeń, niemoralnych zachowań, utartych ocen o drugim, stereotypowej religijności, niskiej samooceny, nieustannej krytyki drugich, …. Warto dziś nazwać ten kraj, który Pan Bóg w tym Poście skazuje mi jako moje duchowe zagrożenie. Warto prosić Ducha Świętego o wewnętrzną odwagę do podjęcia dobrej decyzji.

 

Po co? Po to by móc wejść do nowej ziemi, do nowej jakości myślenia, budowania relacji, przezywania swojej wiary i właściwego podejścia do rzeczy i spraw.

 

Pozwól Jezusowi by zabrał Cie dziś z Piotrem, Jakubem i Janem na górę Przemienienia, byś doświadczył/a Jego bliskości i niezwykłej mocy która od Niego bije. To spotkanie, którego dodaje pozwala z odwagą spojrzeć na życie, które rozświetla to co dotąd było ciemne. By z moich i twoich ust mogło brzmieć jak najczęściej: Panie dobrze mi z Tobą być!

 

o. Damian

Czym jest inicjatywa 24 Godziny dla Pana?

Inicjatywa Papieża Franciszka „24 godziny dla Pana” nie jest prostym wezwaniem do „zorganizowania” w Kościołach Wielkopostnej Spowiedzi. Nie jest też jedynie (niewątpliwie konieczną) promocją wspólnotowej celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania i adoracji NS. Ona jest powracającym po raz kolejny zaproszeniem, by odkryć, KIM JEST BÓG „bogaty w miłosierdzie”, nie męczący się wybaczaniem – jakie są Jego „priorytety” – co w Bogu jest źródłem największej RADOŚCI!

Właśnie dlatego Papież zaprasza nas do 24-godzinnej celebracji Sakramentu Pokuty nie kiedykolwiek, ani nawet nie kiedykolwiek w Wielkim Poście, lecz w Wigilię IV Niedzieli Postu – Niedzieli LAETARE!

W ten sposób odkrywamy również najwłaściwsze przesłanie i sens owej „różowej” niedzieli w długim okresie „fioletowego” okresu. Nie chodzi przecież o to, by na moment nieco „poluzować śrubę” 7-tygodniowego umartwienia, i zaczerpnąć „innego”, jakby pogodniejszego powietrza w jego połowie. Chodzi o to, by ucieszyć się radością Nieba – by wziąć udział w radości samego Boga – by ucieszyć się z ucieszonym Panem!

Bp Grzegorz Ryś

Adoracja przy Bożym Grobie

07.00 – 08.30: SSpS i SVD

08.30 – 09.30: Rodzina Radia Maryja i Apostolat Dobrej Śmierci

09.30 – 10.30: Dzieci Maryi i Róże Różańcowe

10.30 – 11.30: Mężczyźni Św. Józefa i Grupa Żon

11.30 – 13.00: Górna Wieś

13.00 – 14.30: Osiedle KEN i przyległe ulice

14.30 – 16.00: Osiedle Rodziewiczówny i przyległe ulice

16.00 – 17.30: Osiedle Gałczyńskiego i przyległe ulice

17.30 – 18.30: Szkoła Nowej Ewangelizacji

18.30 – 19.30: Wspólnota Dobrego Pasterza

19.30 – 20.30: Odnowa w Duchu Świętym

SPOWIEDŹ ŚW. przed Świętami ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Kościół MBB w Nysie

 

Niedziela 09.04

Pół godziny przed każda Mszą św.

Wielki Poniedziałek 10.04.

6.30-9.30; 16.30-18.00 i 19.00-20.00

Wielki Wtorek 11.04.

6.30-9.30; 16.30-18.00 i 19.00-20.00

Wielka Środa 12.04

6.30 – 12.00 i 15.00 – 24.00

Wielki Piątek 14.04.

6.30 – 12.00, 15.00-17.00 i 20.00-22.00

Wielka Sobota 15.04.

6.30 – 12.00


 

Nasza wiara opiera na śmierci

Nasza wiara opiera na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, tak właśnie jak dom opiera się na fundamentach: jeśli się one osuną, wali się cały dom. Na krzyżu Jezus ofiarował samego siebie, biorąc na siebie nasze grzechy i schodząc w otchłań śmierci, a w zmartwychwstaniu je przezwycięża, gładzi i otwiera nam drogę do odrodzenia do nowego życia. Wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa zachodzi coś absolutnie nowego. Jesteśmy uwolnieni z niewoli grzechu i stajemy się dziećmi Bożymi, jesteśmy więc zrodzeni do nowego życia. Papież Franciszek

Nowe ogłoszenia 28.05.2017

Wpatrzeni w niebo

W pierwszym czytaniu spotykamy dziś uczniów zapatrzonych w niebo – w Jezusa wstępującego do Ojca. Ale z tego zapatrzenia zostają szybko wyrwani przez mężów w białych szatach. Wyrwani by nie stali bezczynnie, ale by poszli do swoich braci i dzielili się tym czego doświadczyli dzięki żywej relacji z Jezusem Chrystusem.

Wszelkie doświadczenia bliskości z Bogiem, które są nam dane, są prezentem dla umocnieni naszej wiary, ale jednocześnie są zadaniem. Bóg udziela nam siebie byśmy dzielili się później świadectwem spotkania z Nim z drugim człowiekiem. Słyszymy dziś w Ewangelii jakże konkretnie idźcie i głoście. Wkraczając w nowy tydzień proś dziś Jezusa o odwagę do dzielenia swojej wiary z tymi, wśród których żyjesz, pracujesz, działasz. Tylko wiara dzielona może wzrastać i prowadzić do nowych, piękniejszych relacji z Bogiem i ludźmi.

 

Pojawiły się nowe ogłoszenia na okres 28.05 - 04.06
Zapraszamy do obejrzenia:

PLAN MŚM 2017

30 czerwca 2017 (piątek)

16:30 – Nastrójmy struny dla Pana

17:30 – Tak w ogóle to… CZEŚĆ

18:00 – Gromadzili się na Łamaniu Chleba

19:00 – Wy dajcie im jeść

21:30 – Po śladach purpurowej Krwi


 

01 lipca 2017 (sobota)

8:30 – My się jeszcze obudzili, byśmy Cię Boże chwalili

9:30 – 11:00 – Nauczmy się czegoś nowego

12:00 – Gromadzili się na Łamaniu Chleba

13:00 – Spożyjmy to jeszcze raz

15:00 – 16:30 – Na drugim krańcu globusa

18:00 – Niech przyjdzie do Mnie i pije

19:00 – Wy dajcie im jeść

20:30 – Arkadio na dobranoc


 

02 lipca 2017 (niedziela)

8:30 – My się jeszcze obudzili, byśmy Cię Boże chwalili

9:30 – Kraków 2016 – pamiętasz?

12:00 – Gromadzili się na Łamaniu Chleba

13:00 – Spożyjmy to jeszcze raz

14:30 – Anastasis na goodbye

 

Kancelaria nieczynna

Od 28.08 do 02.09 kancelaria parafialna będzie nieczynna. W pilnych sprawach prosimy o kontakt z proboszczem pod numerem telefonu: 603 813 300

Adwent z św. Józefem

Decyzją Ojca Świętego rozpoczynamy w kościele w Polsce rok, któremu patronuje poniekąd św. Józef. W poświęconym osobie św. Józefa sanktuarium w Kaliszu rozpoczął się bowiem rok jubileuszowy. Tegoroczne roraty, a zatem i cały Adwent chcemy przeżywać wpatrując się w osobę Opiekuna Najświętszej Maryi Panny ucząc się od niego życia w bliskości z Bogiem. Dlatego przed naszym ołtarzem pojawiły się skrzynki z myślami, które charakteryzują św. Józefa, a jednocześnie stają się dla nas wyzwaniem do konkretnej pracy w tym świętym czasie.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 14-17 grudnia 2017

Czwartek 14.12.

9.00 – 10.00 – okazja do spowiedzi św.

10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – 18.00 – okazja do spowiedzi św.

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

19.00 – adoracja NS w intencji rodzin naszej parafii

Piątek 15.12.

9.00 – 10.00 – okazja do spowiedzi św.

09.45 – koronka do Miłosierdzia Bożego

10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

17.00 – 18.00 – okazja do spowiedzi św.

17.45 – koronka do Miłosierdzia Bożego

18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

19.00 – nauka dla małżonków dojrzałych (dorosłe dzieci)

Plan Kolędy 2017/2018

28 grudnia – czwartek – godz. 16.00
1 ul. Sudecka (parzyste)
2 ul. Sudecka (nieparzyste)i Prusa 2- 12
3 ul. Kasprowicza
4 ul. Broniewskiego
5 ul. Konopnickiej


29 grudnia – piątek – godz. 16.00
1 ul. Mickiewicza 2 – 26
2 ul. Mickiewicza 5 – 39
3 ul. Mickiewicza 43 – 61
4 ul. Mickiewicza 63 – 91
5 ul. Mickiewicza 93 – 137


30 grudnia – sobota – godz. 14.30
1 ul. Żeromskiego (nieparzyste)
2 ul. Żeromskiego (parzyste)
3 ul. Sienkiewicza (nieparzyste)
4 ul. Sienkiewicza (parzyste)
5 ul. Słowackiego


31 grudnia i 1 stycznia – nie ma kolędy