Parafia Matki Bożej Bolesnej

Parafia Matki Bożej Bolesnej
w Nysie

  • Drag your image here
  • Drag your image here
  • Drag your image here

Plan Kolędy 2017/2018

2 stycznia – wtorek – godz. 16.00
1 ul. Fałata
2 ul. Rodziewiczówny 8 -10-12
3 ul. Rodziewiczówny 4 – 6 i Powstańców Śląskich
4 ul. 3 Maja 5 do 31


3 stycznia – środa – godz. 16.00
1 ul. Słoneczna, Jeziorna, 3 Maja 32 do 42
2 ul. Mickiewicza 40 i 3 Maja 4 do 28
3 ul. Wiosenna
4 ul. Orzeszkowej


4 stycznia – czwartek – godz. 16.00
1 ul. Tarnopolska i Krzemieniecka
2 ul. Lwowska i Nowogródzka
3 ul. Stanisławowska
4 ul. Żytomierska , Wileńska 3 do 23
5 ul. Wileńska 4 do 58


5 stycznia – piątek – godz. 16.00
1 ul. Długosza (nieparzyste)
2 ul. Długosza (parzyste) 4 do 42
3 ul. Długosza (parzyste) 46 do 72
4 ul. Augustowska i Zbaraska 11 i 11a
5 ul. Zbaraska 13 i 1-12


6 stycznia – nie ma kolędy


7 stycznia – niedziela – godz. 14.30
1 ul. Pułaskiego
2 ul. Pomorska i Stawowa
3 ul. Zygmuntowska i Przemyska
4 ul. Unii Lubelskiej 1 do 9
8 stycznia – poniedziałek – godz. 16.00
1 ul. Unii Lubelskiej 10 do 17
2 ul. Chocimska i Henryka Pobożnego
3 ul. Niezapominajek i Bzów
4 ul. Narcyzów
5 ul. Róż
9 stycznia – wtorek – godz. 16.00
1 ul. Stokrotek i Chabrów
2 ul. Tuwima i Brzechwy
3 ul. Zapolskie, Fredry (parzyste)
4 ul. Fredry (nieparzyste)
5 ul. Makuszyńskiego
10 stycznia – środa – godz. 16.00
1 ul. Kozielska (nieparzyste)
2 ul. Kozielska (parzyste) i pomoc nieparzyste
3 ul. Iwaszkiewicza
4 ul. Gombrowicza
5 ul. Kisielewskiego
11 stycznia – czwartek – godz. 16.00
1 ul. Kwiatowa (parzyste)
2 ul. Kwiatowa (nieparzyste)
3 ul. Karpińskiego
4 ul. Grzegorza z Sanoka (parzyste)
5 u. Grzegorza z Sanoka (nieparzyste)
12 stycznia – piątek – godz. 16.00
1 ul. Baczyńskiego i Miłosza
2 ul. Wańkowicza 3 do 19 i 6 i 8
3 ul. Wańkowicza 10,12, 14 i 16
4 ul. Reja
5 ul. Kochanowskiego, Prusa 18 i 20 i Lelewela
13 stycznia – sobota – godz. 14.30
1 ul. 17 września, Tadka Jasińskiego
i Obrońców Westerplatte
2 ul. Grunwaldzka
3 ul. Kozarzewskiego
4 ul. Krasińskiego i Grudzińskiego
5 ul. Tetmajera, Staffa
14 stycznia – niedziela – godz. 14.30
1 ul. Dygasińskiego, Nałkowskiej,
Modrzewskiego i Falskiego
2 ul. Rubinowa, Diamentowa, Granitowa3 ul. Piaskowa, Bazaltowa, Bursztynowa
4 ul. Kamienna i Kryształowa
5 ul. Leśmiana, Boya – Żeleńskiego
15 stycznia – nie ma kolędy
16 stycznia – wtorek – godz. 16.00
1 ul. 11 Listopada 8 – 36
2 ul. 11 Listopada 7 i 9
3 ul. 11 Listopada 11 i 13
4 ul. KEN 1 i 2
5 ul. KEN 3 i 4
17 stycznia – środa – godz. 16.00
1 ul. KEN 5, 6 i 7
2 ul. KEN 8, 9 i 10
3 ul.KEN 11 i 12
4 ul. KEN 13 i 14
5 ul. KEN 15 i 16
18 stycznia – czwartek – godz. 16.00
1 ul. KEN 17 i 18
2 ul. KEN 19 i 20
3 ul. KEN 21 i 22
4 ul. KEN 23 i 24
5 ul. KEN 25 i 26
19 stycznia – piątek – godz. 16.00
1 ul. KEN 27, 28 i 29
2 ul. KEN 30, 31 i 32
3 ul. KEN 33, 34 i 36
4 ul. KEN 37, 38 i 39
5 ul. KEN 40, 41 i 42
20 stycznia – sobota – godz. 14.30
1 ul. KEN 43, 44 i 45
2 ul. KEN 46, 47 i 48
3 ul. KEN 49, 50, 51 i 52
4 ul. KEN 53 i 54
5 ul. Wasylewskiego 2-4-6-8
21 stycznia – niedziela – godz. 14.30
1 ul. Wasylewskiego 10-12-14-18
2 ul. Wasylewskiego 20-22-24-26
3 ul. Wasylewskiego 30-32-36-38
4 ul. Wasylewskiego 5-7
22 stycznia – poniedziałek – nie ma kolędy
23 stycznia – wtorek – godz. 16.00

1 ul. Stęczyńskiego 1-3-5
2 ul. Stęczyńskiego 7-9-11-13
3 ul. Stęczyńskiego 15-17-19
4 ul. Stęczyńskiego 21-23-25
24 stycznia – środa – godz. 16.00
1 ul. Korfantego 2-4-6
2 ul. Korfantego 8 i 1-3
3 ul. Korfantego 5-7-9
4 ul. Korfantego 11-13-15
25 stycznia – czwartek – godz. 16.00
1 ul. Korfantego 17-19 i Bończyka 1
2 ul. Bończyka 3-5-7
3 ul. Bończyka 9-11-13
4 ul. Bończyka 15-17-19
5 ul. Bończyka 21-23-25
26 stycznia – piątek – godz. 16.00
1 ul. Bończyka 27-29-31
2 ul. Bończyka 33-35-39
3 ul. Bończyka 41-45-47
4 ul. Osmańczyka 2-4-6
5 ul. Osmańczyka 8-10-12
27 stycznia – sobota – godz. 14.30
1 ul. Osmańczyka 14-16-18
2 ul. Osmańczyka 20-22-24
3 ul. Osmańczyka 26-28-30-32
4 ul. Osmańczyka 34-36-38-40
5 ul. Osmańczyka 42-44-46-48
28 stycznia – niedziela – godz. 14.30
1 ul. Osmańczyka 50 i Opawska 2-4-6
2 ul. Opawska 8-10-12-14
3 ul. Opawska 16-18-20-22
4 ul. Opawska 24-26-28-30
29 stycznia – poniedziałek – godz. 16.00
1 ul. Opawska 32-34-36
2 ul. Opawska 38-40-42
3 ul. Gałczyńskiego 1-2-3
4 ul. Gałczyńskiego 4-5-6
30 stycznia – wtorek – godz. 16.00
1 ul. Gałczyńskiego 7-8-9
2 ul. Gałczyńskiego 10-11-12
3 ul. Gałczyńskiego 13-14-15
4 ul. Gałczyńskiego 16-17-18
31 stycznia – środa – godz. 16.00
1 ul. Gałczyńskiego 19-20-21
2 ul. Gałczyńskiego 22-23-24
3 ul. Gałczyńskiego 25-26-27
4 ul. Gałczyńskiego 28-29-30
1 luty – czwartek – godz. 16.00
1 ul. Gałczyńskiego 31-32-33
2 ul. Gałczyńskiego 34-35-36
3 ul. Gałczyńskiego 37-38-39
4 ul. Gałczyńskiego 40-41-42
3 luty – sobota – godz. 14.30
1 ul. Gałczyńskiego 43-44-45
2 ul. Gałczyńskiego 46-47-48-49
3 ul. Gałczyńskiego 50-51-52
4 ul. dodatkowa kolęda
4 luty – niedziela – godz. 14.30
1 ul. Rodziewiczówny 12a-28 i Janssena
2 ul. Rodziewiczówny 1 i 5-21
3 ul. Dodatkowa kolęda