Parafia Matki Bożej Bolesnej

Parafia Matki Bożej Bolesnej
w Nysie

  • Drag your image here
  • Drag your image here
  • Drag your image here

Odnowa w Duchu Świętem

Na początku lat dziewięćdziesiątych powstała w parafii grupa Odnowy w Duchu Świętym . Opiekunem wspólnoty w pierwszych latach jej istnienia był o. Jan Ochliński SVD ówczesny opiekun diecezjalny odnowy w Duchu Świętym. Liderem wspólnoty jest obecnie Wojciech Lewandowski, którego pracę wspomaga dziesięciu animatorów. Diakonie – małe grupy mają na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności i pomnażanie darów otrzymanych od Boga. Są to diakonie: muzyczna, modlitewna, wstawiennicza, głoszenia Słowa Bożego, itd. Każda z grup stara się wychodzić na zewnątrz uczestnicząc w życiu parafii poprzez organizowanie rekolekcji, seminariów, czuwań, przedstawień pantomimicznych.